• Post author:
  • Post category:ZGKIM

Szanowni Państwo,
od 1 lipca 2021 roku uruchamiamy dla Państwa usługę elektronicznego przesyłania faktur.
W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną, prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego w zakładce „do pobrania” i przesłanie w formie pisemnej na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice
lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: zgkim@zgkimkomprachcice.pl